Uppkopplad

De flesta av oss använder internet mer eller mindre regelbundet i vardagen. Många gånger går det inte att sköta jobb och studier utan viss inblandning av internet och vi har blivit allt mer rörliga och flexibla i fråga om var vi befinner oss när vi arbetar. Mobila bredband har fått ett stort utrymme i såväl reklam som i företag vilka önskar flexibla och enkla lösningar för sina anställda. När man kan vara uppkopplad oavsett var man befinner sig, ges en rad nya möjligheter att genomföra samarbeten och ha ständig tillgång till ny och uppdaterad information.

ITU, international telecommunications union, genomför studier för att se hur utvecklingen går i fråga om internet tillgång och relaterade frågor. Man har nu kommit fram till att alla tidigare rekord har slagits i fråga om antal nya mobila bredband. Sedan 2008 har siffran gällande antal nytecknade aktiva mobila bredband nästan fördubblats, och det är nu 1,19 miljarder aktiva mobila bredbandsabonnemang som finns på jorden.

Ökningen sedan föregående år är 316 miljoner abonnemang under ett år. Tidigare har ökningarna som högst rört sig om ca 200 miljoner årligen, men detta har drastiskt förändrats.

Internet har en rad effekter för såväl internationella relationer som för vardaglig kommunikation, och det finns en rad tankar om vad ökad tillgång till internet skulle innebära på den globala arenan.

Hyra minibuss är billigt i Stockholm

Att Stockholm är en stad med en enorm dragningskraft är något som man dels kan se prov på då det kommer till inflyttning. Man ser att det årligen flyttar ett antal människor motsvarande ett Skellefteå till Stockholm och det här innebär att det i runda slängar är tre stycken fulla bussar av människor som dagligen söker sig till staden. Det finns naturligtvis olika förklaringar till detta och chansen till arbete och utbildning är de två främsta.

Men; man ska heller inte underskatta det faktum att det är i Stockholm som det ”händer”. Restauranger, nattklubbar, konsterter, idrottsevenemang och en storstadspuls kommer alltid att vara lockande och här är Stockholm helt enkelt den stad som på bästa sätt erbjuder just detta. Adderar man dessutom till allt detta att Stockholm är en naturligt fin stad – vatten överallt, härliga promenadstråk, skärgården, mysiga kvarter och en underbar natur – så får man en än större bild av attraktionskraften.

Det behöver dock inte innebära att man flyttar till Stockholm; nej för många så innebär en weekend i huvudstaden att man får sin beskärda del av Stockholm och det är till dessa vi vänder oss till i denna text. För; hur mycket hinner man egentligen med på en helg? Hinner du se allt du vill och hinner du verkligen besöka de platser du vill? Nej, det gör du inte och även om Stockholm har en väldigt väl utvecklad kollektivtrafik så är det omöjligt att via den ta sig till skärgården och till andra, mer svårtillgängliga platser.

Vi föreslår av den anledningen att man vänder sig till en annan lösning då man besöker Stockholm – särskilt om man är ett större sällskap – nämligen att hyra minibuss. Genom att hyra minibuss så kan man på ett helt annat sätt njuta av alla de saker som Stockholm har att erbjuda och det bästa av allt är följande: det är inte särskilt dyrt att hyra minibuss i Stockholm. Slår man ut notan på ett större sällskap så kommer man att bli väldigt positivt överraskad av räkningen.

Maximera er Stockholmsvistelse

Dock; att hyra minibuss kräver att någon i sällskapet har körkort och vill man att ett så bra pris som möjligt så bör man också se till att kontakta ett bussbolag i god tid. Ju tidigare man är ute – desto bättre pris får man också.

Kort sagt; ska ni som större sällskap åka till Stockholm så se till att boka hotell, kontakta ett bussbolag för att hyra en minibuss och se till att maximera er vistelse. Skärgården ligger inte så otillgängligt till som man kanske kan tro om man bara läser SL:s tidtabell.

Silversmycken med flera möjligheter

Namnsmycken har funnits i flera år och med tiden har efterfrågan ökat, vilket har gjort att fler och fler butiker har startat för att tillgodose alla önskemål. Det i sig har också bidragit till att priserna har pressats ner, men att den goda kvalitén ändå har bestått. Tack vare en fantastisk teknisk utveckling så har butiker som säljer gravyr på nätet i princip exploderat de senaste åren. Förr var det vanligt att man köpte graverade produkter i butik men numera är det nästintill ovanligt.

Fördelen med att handla i butik är att man just kan känna och klämma på produkterna. Dock har kvalitén på produktbilderna på nätet blivit bättre och de ger ett bra grepp om verkligheten. Numera behöver man därför inte se produkterna fysiskt då webbshopparna verkligen har förstått vikten av trovärdiga och fina bilder.

silverarmband med graveringEtt exempel på en riktigt bra webbutik som har tagit sig an detta koncept på ett utmärkt sätt och som levererar högkvalitativa produktbilder är gravyrbutiken.se. Förutom detta har de ett riktigt stort och brett sortiment som passar alla målgrupper. En produktkategori som finns är namnsmycken och här finns det varianter med flera möjligheter. Det går att finna både manschettknappar, dogtags och hjärtformade brickor. Det finns även brickor i ovala likväl som rundade former men även klassiska id-brickor. Utbudet tar inte slut här, man kan också beställa vackra och enkla stavar, fyrstavar eller slipshållare. Allt efter behov och önskemål. Dessa smycken går sedan att hänga i vilken länk, kedja eller band du än önskar.

När det kommer till val av gravyr är möjligheterna även här flera. Det är endast din egen fantasi som kan sätta gränser. Man kan välja att gravera in det mesta, allt från text till symboler. Bara för att det heter namnsmycken, då de flesta väljer att gravera in ett namn behöver man tvunget inte göra det. Det går att gravera in allt från budskap som ”Jag älskar dig” till enstaka betydelsefulla ord såsom ”Hope”. Det är helt upp till dig vad du vill skriva på just ditt namnsmycke eller på det smycke som du ämnar ge bort! Läs mer om utbudet här.

Behovet av snickare har ökat i Stockholm

I en expansiv stad som Stockholm så måste det ske omfattande förändringar och byggnationer för att kunna möta behovet hos befolkningen – både den som redan finns i staden och den som står inför att flytta in. Gällande det sistnämnda så kan vi nämna en intressant detalj som förklarar lite av denna expansion och hur stor den är.

Prognoser gör nämligen gällande att Stockholm vid år 2030 kommer att ha passerat London som den snabbast växande staden i Europa – procentuellt – och här kan man som en fingervisning säga att det rör sig om en ökning av en halv miljon människor. En halv miljon nya invånare som samtliga ska ha någonstans att bo, någonstans att gå på läkarbesök, där barnen ska kunna gå i skola och där det exempelvis måste finnas affärer, butiker, bibliotek och tillgång på parkeringsplatser och bättre vägar.

Kort sagt: Stockholm har en utmaning framför sig och det är också en utmaning som man redan nu befinner sig mitt uppe i. Här kan vi nämna att det talas om att tre stycken busslaster dagligen flyttar till staden och att man av den anledningen har en ganska tight tidsplan att jobba efter i Stockholm och där främst bristen på bostäder är alarmerande och nödvändigast att lösa. En detalj som skulle leda till att priserna – de i dagsläget närmast absurda – för bostäder skulle kunna komma att stabiliseras och det man kan säga här är att Stockholm gör väldigt mycket inom detta.

Man bygger hela tiden och man bygger med en tanke på framtiden och av den anledningen så finns det också ett stort behov av olika hantverkare och personer med utbildning inom byggnadsbranschen. Snickare, målare, armerare, målare, takläggare, plåtslagare – samtliga yrken behövs och gällande det förstnämnda, snickare, så kan man även se att just det yrket behövs även civilt i Stockholm.

I Stockholm och i bakvattnet av alla dessa nyproduktioner så kan man nämligen även se att privatpersoner renoverar i en större omfattning och detta oavsett vilken bostadstyp – bostadsrätt eller villa – det handlar om. Något som kan förklaras av två detaljer: Rot-avdraget och en ekonomisk investering.

En snickare i Stockholm ger bättre slutpris

Det första är enkelt att förklara; en snickare och dennes tjänster ingår i det man kallar för rot-avdraget och detta innebär – kortfattat – att man som privatperson kan anlita en snickare i Stockholm och få sin renovering utfört av ett proffs för att sedan dra av upp till halva kostnaden på deklarationen.

Den andra frågan hänger ihop med både rot och den inflyttning som vi nämnde ovan. I och med att priserna på de befintliga bostäderna ligger på en så hög nivå så kan man – genom en renovering – öka sina chanser att ytterligare höja slutpriset på sin bostad.

Dessutom ska man heller inte – ur en snickares perspektiv – underskatta de renoveringar som görs i samband med att någon person köper en bostad i Stockholm och väl vid inflyttning vill sätta sin egen prägel på denna; något som man alltså gör med hjälp av sitt rot-avdrag och en snickare. Kort sagt; det råder ett stort behov av detta yrke i Stockholm och kommer så att göra långt in i framtiden.

Prisvärd tandläkare i Solna

Sverige och det faktum att vi här fram till 18 års ålder har rätt till fri tandvård är något som många andra länder ser som en föregångare och som något avundsvärt. Och – det är i det stora hela ett perfekt system som i allra högsta grad är delaktigt till att vi i Sverige har en god folkhälsa. Tänder och problem med dessa är nämligen något som kan leda till ännu större problem och kan man här på ett tidigt stadium förhindra, förebygga och ge medborgarna en stabil grund så undviker man också därigenom också att sjukdomar som exempelvis cancer får fäste med roten av dålig munhygien.

Vi säger naturligtvis inte att dålig munvård och dåliga tänder i sig leder till just cancer, men att konsekvenser i form av sjukdomar där cancer är den värsta uppkommer ur detta problem är ett obestridligt faktum som man både måste acceptera, ta på allvar och vara medveten om.

Dock, och här kommer avigsidan av den svenska tandvården: den är dyr och det kostar för mycket pengar att besöka en tandläkare. Efter att man fyllt 18 år och därmed är myndig så är det nämligen även dags att – utöver rösta och ta körkort – även betala sina egna räkningar hos tandläkaren och det här kan komma som en väldig chock för många så dessa brukar vara väldigt höga och där även en vanlig undersökning (något som bör ske minst två gånger per år) kostar mycket pengar. Häri ligger ett uppenbart problem och detta i form av att vi alla föds med olika förutsättningar och där en person – helt enkelt – kan ha sämre tandkvalitet och lättare att få hål i sina tänder än vad en annan person har och detta blir då direkt ett slag mot den förstnämndes ekonomi. Kort sagt, tänder tar skada och tänder går sönder även efter det att man fyllt 18 år och med dagens priser hos en tandläkare så avstår tyvärr väldigt många från denna absoluta nödvändighet – ett beslut baserat på ekonomin som kan få fruktansvärda konsekvenser.

Det som man dock ska vara medveten om här är att man kan se en liten ljusning gällande priset för en tandläkare och att detta ljus främst lyser över Stockholm med omnejd. Där ser man nämligen att priserna börjat sjunka och att man exempelvis i Solna kan besöka en tandläkare och betala mindre pengar än vad ett motsvarande besök hos en kollega i Härnösand skulle ha gjort. Varför är då en tandläkare i Solna billigare än vad en tandläkare i Härnösand är? Jo, det beror uteslutande på konkurrens.

Privata mottagningar ger bättre priser och service

Att tandvården tillåtit privatiseringar har – till skillnad mot andra områden; skola, äldrevård och omsorg – haft väldigt bra effekter som verkligen ligger till gagn för kunderna . En effekt av detta kan man se i Stockholm där allt fler tandläkare väljer att öppna egna mottagningar och att de därigenom också själva bestämmer över priserna, något som leder till att dessa blir lägre.

Kort sagt här och som förklaring till detta: erbjuder en tandläkare i Solna sina tjänster till en betydligt lägre pris än vad hans konkurrenter gör – ja, då kommer också denne att få fler kunder och det gör samtidigt att de andra antingen måste sänka sina priser eller acceptera att kundkretsen blivit mindre. Många tandläkare väljer här det förstnämnda – man sänker sina priser till samma nivå som kollegan (konkurrenten) i Solna har gjort och där ligger således förklaringen till varför man som privatperson och boende i Stockholm har en fördel jämfört med en person i Härnösand. Det bästa är dock att dessa lägre priser inte har gått ut över det primära i att besöka en tandläkare i exempelvis Solna – nämligen vården och här är det snarare tvärtom. I många fall så är servicen och vården snarare bättre hos privata kliniker än vad de är hos den ordinarie folktandvården. Detta av ganska förklarliga skäl. En privat mottagning i Solna anstränger sig mer på att hitta lokaler som tilltalar kunderna, de jobbar hårdare för att skapa en trevligare miljö, de är mer öppna för att skaffa nyare instrument och för att prova nya tekniker.

Tar man enkel sak som exempelvis estetisk tandvård så var detta för några år sedan något som möttes av en ryckning på axlarna hos en tandläkare. Hade man gula tänder så fick man antingen acceptera detta faktum eller också så fick man lov att vänta en längre tid innan man fick tid för att genomgå en lämpligt behandling – blekning, krona eller porslinsfasader. Av väldigt förklarliga skäl också – estetisk tandvård har- och ska ha en lägre prioritet än vad vanliga tandskador ska ha; åtminstone hos Folktandvården.

Hos privata mottagningar så kan man dock prioritera denna bit, man kan blir experter inom området och en tandläkare i Solna fyller därmed en väldigt stor funktion för de som lider av gula tänder eller en sned tandrad som dels slipper köa för att korrigera detta och dels också slipper betala för mycket för detta. Tandvården i Stockholm har på så sätt blivit mer solidarisk och alla problem – oavsett om det handlar om hål, trasiga tänder, tandsten eller om estetiska sådana – tas på lika stort allvar och det finns alltid en klinik eller mottagning som kan hjälpa till.

Framtidens tandläkare blir än bättre

Följer resten av landet Stockholms exempel och utveckling så ser det väldigt ljust ut. Alla ska ha råd att besöka en tandläkare och det är definitivt inte en fråga som ska avgöras av hur mycket pengar man tjänar. Som vi sa; tänder går sönder, tar skada och i och med att vi alla föds med olika genetik så ska inte detta behöva innebära att man tvingas leva med dentala problem bara för att man för tillfället har ett lite mindre omfång på sin plånbok.

Lovande förslag gällande detta har också föreslagits på riksdagsnivå där exempelvis Vänsterpartiet motionerat för en höjning av åldern rörande fri tandvård från nuvarande 18- till 23 års ålder. Kan man kombinera detta med utvecklingen i Stockholm och Solna där en tandläkare blivit billigare – ja, då är Sverige också på helt rätt väg.

Vi rekommenderar www.tandläkaresolna.nu

Inredningstrenderna är många – lantlig inredning hett

Om man ser till det nyvunna intresset gällande inredning som kommit fram hos många svenskar på senare år så är detta onekligen positivt. Generellt sett så mår man bättre om man har fint i sitt hem och kan man här genom att inreda, renovera och försköna få en bättre levnadsstatus och humör så är detta naturligtvis något som ska uppmuntras. Om man håller det hela på en lagom nivå vill säga och där man låter sin egen plånbok styra.

Det vill säga, man köper det som man har råd med och man låter inte något annat – viktigare – stryka på foten bara för att man anser sig behöva en ny soffa eller några små föremål för att skapa ett perfekt stilleben. Väldigt många uppfattar att inredning är roligt därför att man på egen hand skapar något; man låter sin egen smak styra och då man väl hittat sin egen stil så är det också väldigt enkelt att låta denna löpa som en röd tråd genom hemmet.

Det handlar dessutom om att utbudet har ökat; både om man ser till produkter och då det kommer till ren inspiration. För att förstå vad vi menar med det sistnämnda så är det egentligen bara att slå på sin tv eller ställa framför tidningshyllan på sin lokala matbutik – överallt ser man olika tv-program eller tidningar som handlar om inredning. Dessutom så finns alltid internet också och där kan man både låta sig inspireras via hemsidor, bloggar och spännande reportage samt köpa de saker och de föremål som man tycker ska komma att passa i sitt eget hushåll.

Kort sagt; trenden gällande inredning är väldigt stark och det finns ingenting som tyder på att den kommer att minska i omfång om man ser in i framtiden. Men vilka trender är det som råder just nu och vilka tror vi kommer att gälla i framtiden då man ser till inredning? Här kommer tre stycken trender som vi tror kommer att synas inom kort i våra svenska hem.

• Lantlig inredning. Den här trenden har funnits några år, men den ser inte ut att avta. Tvärtom – allt fler inser att lantlig inredning och den lite sötare stilen passar dem allra bäst. Med hjälp av rustika bord, söta skålar, fina plädar och skåp i plåt så skapar man en genuin känsla i sitt hem. Lantlig inredning passar lika bra i en tvåa på Södermalm som i ett torp i Sölvesborg. En återgång till det gamla men med en modern tvist – lantlig inredning är här för att stanna. Läs mer om lantlig inredning online.
• 50-talet. Här kommer trenden att öka. Fler och fler ser det funktionella 50-talet som själva basen i svensk inredning. Med fina, raka former på soffor och fåtöljer, bord i teak och fräcka lampor som ryms i samma rum som färgglada mattor så får man den kompletta looken. Ett plus i kanten om man kompletterar med en askkopp, en vinylspelare och tillhörande rockskivor.
• Finland. Alvar Aalto, Gunnel Nyman, Tapio Wirkkala är tre namn som man ska hålla extra utkik efter i höst. Finländsk design är på kraftig frammarsch och här gäller det att passa innan priserna blir alltför höga. Komplettera med tyger från Marrimekko och en fin plansch från Mumindalen. Hyvä Soumi!

Varför du ska anlita en målare

Det som skiljer sig åt mellan olika typer av renoveringar är att det finns en del saker som privatpersoner inte tar på lika stort allvar som andra. Menas med detta – en del renoveringar anser man sig klara av utan att kalla in någon professionell och extern hjälp och detta tänk kan i slutändan medföra stora konsekvenser.

Det som man vid varje projekt i sitt hem ska utgå ifrån är nämligen det faktum att man ställer sin egen tid mot sin egen kunskap samt hur mycket pengar man har att röra sig med och här är det främst tiden som ofta ställer till problem i slutändan.

Många privatpersoner underskattar nämligen hur lång tid varje moment tar och tror sig kunna sköta dessa på kvällstid samt på helger – tider under veckan då man dessutom är ganska mör efter sitt ordinarie arbete. Att sköta en mindre renovering kan ställa till nog med problem genom detta. För ett större projekt kan det innebära rena katastrofer. En skicklig yrkesman är alltid att föredra och detta egentligen oavsett vad området gäller; man betalar pengar – men i gengäld får man ett perfekt jobb som håller över tidens tand istället för att tvingas göra om det efter bara något år.

Vi nämnde ovan att det kan vara svårt att skilja på projekt som man genomför på egen hand och de som man kallar in hjälp för. Ett område rörande detta som verkligen hamnat i kläm är måleri och detta är en typisk detalj som många underskattar och avstår från den professionella hjälp som finns. Man tycker att en målare är en dyr, onödig kostnad och i jakt på att spara pengar så sköter man jobbet själv, men – milt uttryckt – varierande resultat.

Först och främst här – det finns en anledning till att det finns en profession vid namn målare och det finns anledningar till varför man ska kontakta en etablerad målerifirma. Ska du exempelvis måla om – in- eller utvändigt till ditt hus i Stockholm – så kommer du genom att anlita en riktig målare att tjäna pengar, spara tid och du kommer att kunna vara säker på att jobbet denne utfört vare sig är flammigt, fläckigt eller börjar flagna – typiska scenarion då lekmän tagit fram färg och pensel och ställt sig framför en vägg.

Så jobbar en målare

Det som man ska tänka på då man målar – om man nu prompt funderar på att göra detta på egen hand – är att det är arbetet innan som sätter standarden för det slutgiltiga resultatet. Vi ska naturligtvis inte förbjuda någon från att måla, det är ofta både roligt och utvecklande, men om man ska göra det – ja, då kan man också jobba på samma sätt som en riktigt målare gör.

Det vill säga; om du ska måla om din lägenhet i Stockholm – utgå då och dra lärdom från hur en professionell målare skulle ha gjort.

Vi kan nämna några små detaljer och vi kommer att bortse från det faktum att en målare gör ett bättre jobb – det är ju naturligt – och istället sätta upp några standardpunkter som du kan utgå ifrån. Som vi nämnde ovan; arbetet innan sätter standarden – det är det viktigaste att ha i huvudet.

• Grundjobbet. Det är detta vi menar som viktigast och det so  främst skiljer en målare från en privatperson. Du kommer att stå och slipa, du kommer att riva bort tapet, du kommer att spackla och putsa väggen. Detsamma kommer även en professionell målare att göra – skillnaden är att han kommer att göra det om- och om igen. Vi kan säga att det handlar om att du som lekman lägger kanske tjugo procent på det här grundarbetet till väggen i Stockholm och åttio på själva målandet – en målare disponerar sin tid precis tvärtom och det är direkt avgörande. Ju mer tid du lägger på det tråkiga – desto bättre blir också resultatet. Att vanliga personer gör så här är lätt att förstå; man vill trots allt komma igång och se resultat, det bästa sådana får man dock genom att först lägga kraften på det viktiga. Slipa, putsa och spackla till dess att du är nöjd – upprepa därefter proceduren några gånger, som en riktig målare skulle ha gjort.
• Rätt verktyg. Måla inte med en gammal pensel utan unna dig en riktig kvalitetspensel samt en riktig roller. Se till att täcka för golvet ordentligt och använd tejp kring lister och tak. Läs anvisningarna på färgburken för att veta ungefär hur mycket färg som behövs. Det behövs – nästan uteslutande – mindre än vad du tror.
• Måla taket först. Här har vi ett klassisk nybörjarmisstag. Ofta ser man efter att ha målat en vägg att även taket ser ut att vara i behov av ett målerijobb. Detta speciellt om man har ett vitt tak samt ska måla sina väggar i samma kulör; där finns alltid risk att taket ser gult ut efteråt. Rådet här är att göra som en målare – börja med taket för att sedan undvika färgstänk på väggarna i lägenheten i Stockholm. Logiskt, eller hur?

Måla med hjälp av rot-avdraget

Det som – trots de ovanstående tipsen – ändå talar för att du ska anlita en målare är att du i dagsläget kan få jobbet utfört till ett betydligt bättre pris. Du kan anlita en målare, se denne arbeta och därefter dra av upp till halva kostnaden genom att använda dig av ditt rot-avdrag – förutsatt att du är berättigad till detta ( logga in på Skatteverkets hemsida för att se över den saken).

Rot-avdraget gäller över hela Sverige upp till 50.000 kronor/år och per person och det här gör att den målare du anlitar och det jobb denne utför är väl värt varenda krona. Vill du använda denna förmånliga skattesubvention till dagens förmånliga status så bör du dock passa på; efter nyår kommer det att minskas till 30% från nuvarande 50. Se till att kontakta en målare redan idag och få jobbet korrekt, effektivt och billigt utfört.

Vi kan rekommendera www.målarenstockholm.se för en bra måleriservice. 

Powered by WordPress