Uppkopplad

De flesta av oss använder internet mer eller mindre regelbundet i vardagen. Många gånger går det inte att sköta jobb och studier utan viss inblandning av internet och vi har blivit allt mer rörliga och flexibla i fråga om var vi befinner oss när vi arbetar. Mobila bredband har fått ett stort utrymme i såväl reklam som i företag vilka önskar flexibla och enkla lösningar för sina anställda. När man kan vara uppkopplad oavsett var man befinner sig, ges en rad nya möjligheter att genomföra samarbeten och ha ständig tillgång till ny och uppdaterad information.

ITU, international telecommunications union, genomför studier för att se hur utvecklingen går i fråga om internet tillgång och relaterade frågor. Man har nu kommit fram till att alla tidigare rekord har slagits i fråga om antal nya mobila bredband. Sedan 2008 har siffran gällande antal nytecknade aktiva mobila bredband nästan fördubblats, och det är nu 1,19 miljarder aktiva mobila bredbandsabonnemang som finns på jorden.

Ökningen sedan föregående år är 316 miljoner abonnemang under ett år. Tidigare har ökningarna som högst rört sig om ca 200 miljoner årligen, men detta har drastiskt förändrats.

Internet har en rad effekter för såväl internationella relationer som för vardaglig kommunikation, och det finns en rad tankar om vad ökad tillgång till internet skulle innebära på den globala arenan.

Prisvärd tandläkare i Solna

Sverige och det faktum att vi här fram till 18 års ålder har rätt till fri tandvård är något som många andra länder ser som en föregångare och som något avundsvärt. Och – det är i det stora hela ett perfekt system som i allra högsta grad är delaktigt till att vi i Sverige har en god folkhälsa. Tänder och problem med dessa är nämligen något som kan leda till ännu större problem och kan man här på ett tidigt stadium förhindra, förebygga och ge medborgarna en stabil grund så undviker man också därigenom också att sjukdomar som exempelvis cancer får fäste med roten av dålig munhygien.

Vi säger naturligtvis inte att dålig munvård och dåliga tänder i sig leder till just cancer, men att konsekvenser i form av sjukdomar där cancer är den värsta uppkommer ur detta problem är ett obestridligt faktum som man både måste acceptera, ta på allvar och vara medveten om.

Dock, och här kommer avigsidan av den svenska tandvården: den är dyr och det kostar för mycket pengar att besöka en tandläkare. Efter att man fyllt 18 år och därmed är myndig så är det nämligen även dags att – utöver rösta och ta körkort – även betala sina egna räkningar hos tandläkaren och det här kan komma som en väldig chock för många så dessa brukar vara väldigt höga och där även en vanlig undersökning (något som bör ske minst två gånger per år) kostar mycket pengar. Häri ligger ett uppenbart problem och detta i form av att vi alla föds med olika förutsättningar och där en person – helt enkelt – kan ha sämre tandkvalitet och lättare att få hål i sina tänder än vad en annan person har och detta blir då direkt ett slag mot den förstnämndes ekonomi. Kort sagt, tänder tar skada och tänder går sönder även efter det att man fyllt 18 år och med dagens priser hos en tandläkare så avstår tyvärr väldigt många från denna absoluta nödvändighet – ett beslut baserat på ekonomin som kan få fruktansvärda konsekvenser.

Det som man dock ska vara medveten om här är att man kan se en liten ljusning gällande priset för en tandläkare och att detta ljus främst lyser över Stockholm med omnejd. Där ser man nämligen att priserna börjat sjunka och att man exempelvis i Solna kan besöka en tandläkare och betala mindre pengar än vad ett motsvarande besök hos en kollega i Härnösand skulle ha gjort. Varför är då en tandläkare i Solna billigare än vad en tandläkare i Härnösand är? Jo, det beror uteslutande på konkurrens.

Privata mottagningar ger bättre priser och service

Att tandvården tillåtit privatiseringar har – till skillnad mot andra områden; skola, äldrevård och omsorg – haft väldigt bra effekter som verkligen ligger till gagn för kunderna . En effekt av detta kan man se i Stockholm där allt fler tandläkare väljer att öppna egna mottagningar och att de därigenom också själva bestämmer över priserna, något som leder till att dessa blir lägre.

Kort sagt här och som förklaring till detta: erbjuder en tandläkare i Solna sina tjänster till en betydligt lägre pris än vad hans konkurrenter gör – ja, då kommer också denne att få fler kunder och det gör samtidigt att de andra antingen måste sänka sina priser eller acceptera att kundkretsen blivit mindre. Många tandläkare väljer här det förstnämnda – man sänker sina priser till samma nivå som kollegan (konkurrenten) i Solna har gjort och där ligger således förklaringen till varför man som privatperson och boende i Stockholm har en fördel jämfört med en person i Härnösand. Det bästa är dock att dessa lägre priser inte har gått ut över det primära i att besöka en tandläkare i exempelvis Solna – nämligen vården och här är det snarare tvärtom. I många fall så är servicen och vården snarare bättre hos privata kliniker än vad de är hos den ordinarie folktandvården. Detta av ganska förklarliga skäl. En privat mottagning i Solna anstränger sig mer på att hitta lokaler som tilltalar kunderna, de jobbar hårdare för att skapa en trevligare miljö, de är mer öppna för att skaffa nyare instrument och för att prova nya tekniker.

Tar man enkel sak som exempelvis estetisk tandvård så var detta för några år sedan något som möttes av en ryckning på axlarna hos en tandläkare. Hade man gula tänder så fick man antingen acceptera detta faktum eller också så fick man lov att vänta en längre tid innan man fick tid för att genomgå en lämpligt behandling – blekning, krona eller porslinsfasader. Av väldigt förklarliga skäl också – estetisk tandvård har- och ska ha en lägre prioritet än vad vanliga tandskador ska ha; åtminstone hos Folktandvården.

Hos privata mottagningar så kan man dock prioritera denna bit, man kan blir experter inom området och en tandläkare i Solna fyller därmed en väldigt stor funktion för de som lider av gula tänder eller en sned tandrad som dels slipper köa för att korrigera detta och dels också slipper betala för mycket för detta. Tandvården i Stockholm har på så sätt blivit mer solidarisk och alla problem – oavsett om det handlar om hål, trasiga tänder, tandsten eller om estetiska sådana – tas på lika stort allvar och det finns alltid en klinik eller mottagning som kan hjälpa till.

Framtidens tandläkare blir än bättre

Följer resten av landet Stockholms exempel och utveckling så ser det väldigt ljust ut. Alla ska ha råd att besöka en tandläkare och det är definitivt inte en fråga som ska avgöras av hur mycket pengar man tjänar. Som vi sa; tänder går sönder, tar skada och i och med att vi alla föds med olika genetik så ska inte detta behöva innebära att man tvingas leva med dentala problem bara för att man för tillfället har ett lite mindre omfång på sin plånbok.

Lovande förslag gällande detta har också föreslagits på riksdagsnivå där exempelvis Vänsterpartiet motionerat för en höjning av åldern rörande fri tandvård från nuvarande 18- till 23 års ålder. Kan man kombinera detta med utvecklingen i Stockholm och Solna där en tandläkare blivit billigare – ja, då är Sverige också på helt rätt väg.

Vi rekommenderar www.tandläkaresolna.nu

Inredningstrenderna är många – lantlig inredning hett

Om man ser till det nyvunna intresset gällande inredning som kommit fram hos många svenskar på senare år så är detta onekligen positivt. Generellt sett så mår man bättre om man har fint i sitt hem och kan man här genom att inreda, renovera och försköna få en bättre levnadsstatus och humör så är detta naturligtvis något som ska uppmuntras. Om man håller det hela på en lagom nivå vill säga och där man låter sin egen plånbok styra.

Det vill säga, man köper det som man har råd med och man låter inte något annat – viktigare – stryka på foten bara för att man anser sig behöva en ny soffa eller några små föremål för att skapa ett perfekt stilleben. Väldigt många uppfattar att inredning är roligt därför att man på egen hand skapar något; man låter sin egen smak styra och då man väl hittat sin egen stil så är det också väldigt enkelt att låta denna löpa som en röd tråd genom hemmet.

Det handlar dessutom om att utbudet har ökat; både om man ser till produkter och då det kommer till ren inspiration. För att förstå vad vi menar med det sistnämnda så är det egentligen bara att slå på sin tv eller ställa framför tidningshyllan på sin lokala matbutik – överallt ser man olika tv-program eller tidningar som handlar om inredning. Dessutom så finns alltid internet också och där kan man både låta sig inspireras via hemsidor, bloggar och spännande reportage samt köpa de saker och de föremål som man tycker ska komma att passa i sitt eget hushåll.

Kort sagt; trenden gällande inredning är väldigt stark och det finns ingenting som tyder på att den kommer att minska i omfång om man ser in i framtiden. Men vilka trender är det som råder just nu och vilka tror vi kommer att gälla i framtiden då man ser till inredning? Här kommer tre stycken trender som vi tror kommer att synas inom kort i våra svenska hem.

• Lantlig inredning. Den här trenden har funnits några år, men den ser inte ut att avta. Tvärtom – allt fler inser att lantlig inredning och den lite sötare stilen passar dem allra bäst. Med hjälp av rustika bord, söta skålar, fina plädar och skåp i plåt så skapar man en genuin känsla i sitt hem. Lantlig inredning passar lika bra i en tvåa på Södermalm som i ett torp i Sölvesborg. En återgång till det gamla men med en modern tvist – lantlig inredning är här för att stanna. Läs mer om lantlig inredning online.
• 50-talet. Här kommer trenden att öka. Fler och fler ser det funktionella 50-talet som själva basen i svensk inredning. Med fina, raka former på soffor och fåtöljer, bord i teak och fräcka lampor som ryms i samma rum som färgglada mattor så får man den kompletta looken. Ett plus i kanten om man kompletterar med en askkopp, en vinylspelare och tillhörande rockskivor.
• Finland. Alvar Aalto, Gunnel Nyman, Tapio Wirkkala är tre namn som man ska hålla extra utkik efter i höst. Finländsk design är på kraftig frammarsch och här gäller det att passa innan priserna blir alltför höga. Komplettera med tyger från Marrimekko och en fin plansch från Mumindalen. Hyvä Soumi!

Varför du ska anlita en målare

Det som skiljer sig åt mellan olika typer av renoveringar är att det finns en del saker som privatpersoner inte tar på lika stort allvar som andra. Menas med detta – en del renoveringar anser man sig klara av utan att kalla in någon professionell och extern hjälp och detta tänk kan i slutändan medföra stora konsekvenser.

Det som man vid varje projekt i sitt hem ska utgå ifrån är nämligen det faktum att man ställer sin egen tid mot sin egen kunskap samt hur mycket pengar man har att röra sig med och här är det främst tiden som ofta ställer till problem i slutändan.

Många privatpersoner underskattar nämligen hur lång tid varje moment tar och tror sig kunna sköta dessa på kvällstid samt på helger – tider under veckan då man dessutom är ganska mör efter sitt ordinarie arbete. Att sköta en mindre renovering kan ställa till nog med problem genom detta. För ett större projekt kan det innebära rena katastrofer. En skicklig yrkesman är alltid att föredra och detta egentligen oavsett vad området gäller; man betalar pengar – men i gengäld får man ett perfekt jobb som håller över tidens tand istället för att tvingas göra om det efter bara något år.

Vi nämnde ovan att det kan vara svårt att skilja på projekt som man genomför på egen hand och de som man kallar in hjälp för. Ett område rörande detta som verkligen hamnat i kläm är måleri och detta är en typisk detalj som många underskattar och avstår från den professionella hjälp som finns. Man tycker att en målare är en dyr, onödig kostnad och i jakt på att spara pengar så sköter man jobbet själv, men – milt uttryckt – varierande resultat.

Först och främst här – det finns en anledning till att det finns en profession vid namn målare och det finns anledningar till varför man ska kontakta en etablerad målerifirma. Ska du exempelvis måla om – in- eller utvändigt till ditt hus i Stockholm – så kommer du genom att anlita en riktig målare att tjäna pengar, spara tid och du kommer att kunna vara säker på att jobbet denne utfört vare sig är flammigt, fläckigt eller börjar flagna – typiska scenarion då lekmän tagit fram färg och pensel och ställt sig framför en vägg.

Så jobbar en målare

Det som man ska tänka på då man målar – om man nu prompt funderar på att göra detta på egen hand – är att det är arbetet innan som sätter standarden för det slutgiltiga resultatet. Vi ska naturligtvis inte förbjuda någon från att måla, det är ofta både roligt och utvecklande, men om man ska göra det – ja, då kan man också jobba på samma sätt som en riktigt målare gör.

Det vill säga; om du ska måla om din lägenhet i Stockholm – utgå då och dra lärdom från hur en professionell målare skulle ha gjort.

Vi kan nämna några små detaljer och vi kommer att bortse från det faktum att en målare gör ett bättre jobb – det är ju naturligt – och istället sätta upp några standardpunkter som du kan utgå ifrån. Som vi nämnde ovan; arbetet innan sätter standarden – det är det viktigaste att ha i huvudet.

• Grundjobbet. Det är detta vi menar som viktigast och det so  främst skiljer en målare från en privatperson. Du kommer att stå och slipa, du kommer att riva bort tapet, du kommer att spackla och putsa väggen. Detsamma kommer även en professionell målare att göra – skillnaden är att han kommer att göra det om- och om igen. Vi kan säga att det handlar om att du som lekman lägger kanske tjugo procent på det här grundarbetet till väggen i Stockholm och åttio på själva målandet – en målare disponerar sin tid precis tvärtom och det är direkt avgörande. Ju mer tid du lägger på det tråkiga – desto bättre blir också resultatet. Att vanliga personer gör så här är lätt att förstå; man vill trots allt komma igång och se resultat, det bästa sådana får man dock genom att först lägga kraften på det viktiga. Slipa, putsa och spackla till dess att du är nöjd – upprepa därefter proceduren några gånger, som en riktig målare skulle ha gjort.
• Rätt verktyg. Måla inte med en gammal pensel utan unna dig en riktig kvalitetspensel samt en riktig roller. Se till att täcka för golvet ordentligt och använd tejp kring lister och tak. Läs anvisningarna på färgburken för att veta ungefär hur mycket färg som behövs. Det behövs – nästan uteslutande – mindre än vad du tror.
• Måla taket först. Här har vi ett klassisk nybörjarmisstag. Ofta ser man efter att ha målat en vägg att även taket ser ut att vara i behov av ett målerijobb. Detta speciellt om man har ett vitt tak samt ska måla sina väggar i samma kulör; där finns alltid risk att taket ser gult ut efteråt. Rådet här är att göra som en målare – börja med taket för att sedan undvika färgstänk på väggarna i lägenheten i Stockholm. Logiskt, eller hur?

Måla med hjälp av rot-avdraget

Det som – trots de ovanstående tipsen – ändå talar för att du ska anlita en målare är att du i dagsläget kan få jobbet utfört till ett betydligt bättre pris. Du kan anlita en målare, se denne arbeta och därefter dra av upp till halva kostnaden genom att använda dig av ditt rot-avdrag – förutsatt att du är berättigad till detta ( logga in på Skatteverkets hemsida för att se över den saken).

Rot-avdraget gäller över hela Sverige upp till 50.000 kronor/år och per person och det här gör att den målare du anlitar och det jobb denne utför är väl värt varenda krona. Vill du använda denna förmånliga skattesubvention till dagens förmånliga status så bör du dock passa på; efter nyår kommer det att minskas till 30% från nuvarande 50. Se till att kontakta en målare redan idag och få jobbet korrekt, effektivt och billigt utfört.

Vi kan rekommendera www.målarenstockholm.se för en bra måleriservice. 

En bodelning behöver inte vara en jobbig process

Om man ser till filmer och litteratur så innebär nästan alltid en skilsmässa att det efteråt kommer att sluta med en rejäl konflikt mellan de forna makarna. Inte sällan hör man heller talas om ordet äktenskapsförord i samband med att ett par gifter- eller skiljer sig på film. Drar man paralleller till verkligheten – och vi bortser här från USA, där just ett äktenskapsförord är en betydligt vanligare förekomst – så kan man säga att Sverige är ganska förskonade från de värsta konflikterna i samband med skilsmässor. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur en bodelning går till

Visst – det är ganska naturligt att viss friktion uppstår då man ska genomföra en bodelning (namnet på delningen av de gemensamma tillgångarna), men i de flesta fall så brukar ändå en lösning gå att nå.

Ibland – och detta är som sagt inte av det vanligare slaget – så tvingas man dock lösa en bodelning genom att kalla in en bodelningsman som försöker få till stånd en lösning mellan makarna. Det kan vara så att man definitivt inte kan komma överens om vem som ska ha vad, hur mycket en sak är värd kontra kostnaden för en annan – och vid sådana tillfällen så kommer alltså en extern part i form av en bodelningsman in i bilden.

En bodelningsman är objektiv och går igenom den lista som parterna sammanställt över sina tillgångar – bouppteckningen – för att sedan försöka hitta en lösning på det uppkomna problemet. Något som också – allt som oftast – går att nå; innerst inne brukar de flesta veta värdet av vad de gemensamt köpt och kunna dela upp giftorättsgodset som två stycken vuxna och civiliserade människor.

Det man ser på film och det som man läser i böcker – speciellt då amerikanska sådana – ska således ses med en glimt i ögat och tas med en nypa salt; i Sverige går en bodelning, i de flesta fall, fredligt och rättvist till.

Barnen viktigare vid en skilsmässa än bodelning

Vid en skilsmässa så ska man snarare än att hävda sin rätt till materiella ting (som man naturligtvis har rätt till hälften av) istället se till att de eventuella barn man har gemensamt får det bra även i fortsättningen. Om vi – som vi sa ovan – i Sverige är ganska förskonade från konflikter i samband med en bodelning så ser man tyvärr en oroväckande trend då det kommer till beslut om vårdnad för barnen.

Det är nämligen så att antalet vårdnadstvister i samband med en skilsmässa ökat under senare år och detta är oroväckande av det faktum att det handlar just om barnen. Ett barn kan ha svårt nog vid en skilsmässa och om man dessutom tvingas se hur sina föräldrar bråkar om vem som ska ha vårdnaden – ja, då förstår man varför denna fråga är viktigare än en bodelning.

Tipset här är att man försöker lösa denna fråga genom samtal innan det blir en vårdnadstvist – varje kommun i Sverige är nämligen enligt lag tvungna att erbjuda hjälp i form av ett samarbetssamtal. Ett sådant kan – och gör – en stor skillnad och detta är verkligen något som rekommenderas till alla föräldrar som – vid en skilsmässa – inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn.

Bättre kvalitet på markiser idag

Markiser har i dagsläget ett väldigt dåligt rykte – ett oförtjänt sådant som verkligen är i behov av att skjutas i sank. Först och främst så förklarar vi här hur detta dåliga rykte uppstått och här finns det några detaljer som tillsammans skapat detta. Vi tar dessa detaljer en och en och därefter så radar vi upp motargument under. Vi säger att det handlar om ett hus i Stockholm som ligger i söderläge och som i och med detta har sol på sig under en stor del av dygnet.

• Påstående: markiser fungerar inte som solskydd. Många anser att markiser är underlägset jämfört med exempelvis persienner.
• Svar: markiser är ett utmärkt solskydd som förvisso inte har lika hög effekt som persienner men som å andra sidan tillåter att man kan se ut. Huset i Stockholm och de boende där kan således se vad som händer utanför – trots att solskyddet är utfällt.
• Påstående: markiser går sönder och har dålig livslängd.
• Svar: detta har till vis del varit sant; markiser har länge dragits med detta problem, men i dagsläget så har man utvecklat material och tekniker. Markiser har – helt enkelt – utvecklats mer efter vårt nordiska klimat och passar således denna familj i Stockholm perfekt.
• Påstående: Markiser är dyra. Många anser att kostnaden är för hög i förhållande till den effekt man får.
• Svar: Det finns markiser för alla prisklasser och för alla plånböcker. Förr om åren kanske det handlade om ett dyrare pris, men så är det alltså inte längre.
• Påstående: markiser rostar och är svåra att veva in- och ut.
• Svar: I dagsläget så har man sett en stor utveckling gällande funktioner på markiser och här talar vi främst om de större modellerna. Vi kan säga att familjen i Stockholm har en stor baksida där man vill kunna skapa skugga då man äter. Den markis man har är modern och här räcker det med att fadern – via sin mobiltelefon – trycker på en knapp och så åker markisen in till väggen. Man kan således i dagsläget glömma allt vad vevar heter, man kan glömma rost och man kan glömma att stå i regnet och veva sin markis. Ett enkelt tryck och allting sköts per automatik.

Där hade vi alltså några exempel på hur stor utvecklingen varit och vi dessutom lägger till att färgerna kommer i fler utföranden, att storlekarna finns och kan skräddarsys efter behov samt att man numera också kan få sin markis installerad av rena proffs – för en billig kostnad – ja, då förstår man också varför detta solskydd åter ska räknas som en allvarlig utmanare. Åtminstone för husägare och detta oavsett om man bor i Stockholm, Göteborg eller någon annan stad i Sverige.

För litet boende – använd magasinering

Alla flyttar innebär att man som privatperson även passar på att göra en ordentlig genomgång av sina möbler, sina kläder och sitt övriga bohag för att se vad som kan komma till nytta och vad som behövs i det nya boendet. Många väljer här att skänka bort de saker som inte kommer att komma till användning och detta är också något som är väldigt bra – att återanvända är verkligen framtidens melodi. Genom att skänka bort – eller sälja billigt – så ger man andra människor en chans att för en billig peng kunna köpa kläder, möbler och porslin och då pengarna också går till välgörande ändamål så blir det ännu viktigare.

Vidare i denna återvinning kan man även se ett miljöperspektiv där det – helt enkelt – är skonsammare för vår miljö att ta tillvara på befintliga saker snarare än att kasta bort och köpa nya. Här finns det således väldigt många fördelar – men vad gör man om man vill ha kvar vissa saker, men kanske inte får plats med dessa i det nya hemmet?

Det här är ett problem som går att lösa; vill man exempelvis spara sin gamla fåtölj som man ärvt av mormor så är det inget problem. Många flyttbolag jobbar nämligen även med ren magasinering – något som innebär att man hyr ett förråd månads- eller årsvis och där man kan förvara de saker som inte används men som i framtiden kan komma att göra det. Detta blir speciellt tydligt i Stockholm där man som regel ofta bor lite trängre då priserna för bostäder är väldigt höga och där det dessutom till största del handlar om lägenheter.

Välj magasinering eller återvinning

I detta spelar också bristen på egna förråd en stor roll, många personer i Stockholm har inte tillgång till de där stora vinds- eller källarförråden och måste därför ytterligare sortera ut bland sina prylar innan de flyttar. Något som alltså kan skapa problem då det finns vissa saker som man verkligen vill ha kvar och spara för framtidens större boende. Ett dilemma som man alltså kan lösa genom att kontakta flyttfirmor i Stockholm som erbjuder magasineringstjänster.

Priset för magasinering i Stockholm brukar variera och bero helt på hur stor yta man behöver, men om man ger ett snittpris så kan detta ligga på ungefär 1600 kronor/månad. Här får man alltså ställa denna summa mot värdet för de saker man väljer att magasinera – både det ekonomiska värdet och det personliga – känslomässiga – värdet.

Val nummer ett är att man återvinner och nummer två är att man magasinerar de saker som inte får plats. Det tredje valet – att man slänger bort allting är inte något som rekommenderas om det inte är absolut nödvändigt. Som vi sa ovan; man måste även se till att personer med mindre medel får en chans och vi måste även tänka på vår miljö.

Vem vet – den där gamla fåtöljen kanske inte passar hos just dig men den kanske är den perfekta detaljen i någon annan persons hem?

Powered by WordPress