Uppkopplad

De flesta av oss använder internet mer eller mindre regelbundet i vardagen. Många gånger går det inte att sköta jobb och studier utan viss inblandning av internet och vi har blivit allt mer rörliga och flexibla i fråga om var vi befinner oss när vi arbetar. Mobila bredband har fått ett stort utrymme i såväl reklam som i företag vilka önskar flexibla och enkla lösningar för sina anställda. När man kan vara uppkopplad oavsett var man befinner sig, ges en rad nya möjligheter att genomföra samarbeten och ha ständig tillgång till ny och uppdaterad information.

ITU, international telecommunications union, genomför studier för att se hur utvecklingen går i fråga om internet tillgång och relaterade frågor. Man har nu kommit fram till att alla tidigare rekord har slagits i fråga om antal nya mobila bredband. Sedan 2008 har siffran gällande antal nytecknade aktiva mobila bredband nästan fördubblats, och det är nu 1,19 miljarder aktiva mobila bredbandsabonnemang som finns på jorden.

Ökningen sedan föregående år är 316 miljoner abonnemang under ett år. Tidigare har ökningarna som högst rört sig om ca 200 miljoner årligen, men detta har drastiskt förändrats.

Internet har en rad effekter för såväl internationella relationer som för vardaglig kommunikation, och det finns en rad tankar om vad ökad tillgång till internet skulle innebära på den globala arenan.

Besök en akut tandläkare i Stockholm

Det finns en liten debatt kring huruvida privatiseringar inom tandläkaryrket varit till för- eller nackdelar för privatpersoner och kunder. En något onyanserad sådan där skeptikerna varit både högljudda och i många fall dessutom saknat grunder för sina påståenden; särskilt gäller detta priserna för en tandläkare och där man pekar på att en privat sådan är mycket dyrare än vad fallet är om man besöker folktandvården. I många fall så kostar en privat tandläkare mer pengar – men det skiljer inte så mycket i slutändan och vi menar att man dessutom får mycket valuta för den summa som man lägger.

Det råder en fri prissättning bland tandläkare och i Stockholm – där det finns många verksamma sådana – så kan det faktiskt vara så att vissa erbjuder priser som är betydligt lägre än vad man som kund och patient får betala hos folktandvården. Den rådande debatten är alltså i många fall direkt orättvis; åtminstone sett till många privata tandläkare i Stockholm.

Vi nämnde ovan att man får mycket för pengarna dessutom och om vi nedan radar upp några punkter som kan fungera som en bättre förklaring så kan dessa se ut enligt följande. Kort sagt; detta får du om du bor i Stockholm och behöver komma i kontakt med en tandläkare:

Akut tandläkare. Många privata mottagningar i Stockholm avsätter tider för olyckor där man har en akut tandläkare på plats. Slår du ut en tand i Stockholm så anmäler du dig på hemsidan och får gå före i kön till en akut tandläkare som står beredd att hjälpa dig. Kort sagt; det finns en akut tandläkare på plats under speciella tider och detta är något som verkligen behövs. Det är svårt att förutse en olycka och smärtan är i många fall outhärdlig – därför behövs också en akut tandläkare. En klar fördel jämfört med förr.
• Estetisk tandvård. Ville du för några år sedan bleka dina tänder så fick du vackert vänta. Detta prioriterades nämligen inte och det var dessutom väldigt dyrt. Många privata tandläkare i Stockholm har sett en ökad efterfrågan och specialiserat sig på estetisk tandvård. Liksom vid en akut tandläkare så behövs dessa verkligen – men på olika sätt.
• Service och lokaler. Många privata mottagningar i Stockholm lägger ner väldigt stora investeringar på att hålla sina lokaler i absolut toppskick och där kunderna hela tiden får en perfekt service. Vidare så är utrustningen ofta uppdaterad och besöken blir därför betydligt trevligare i slutändan – i den mån man nu kan kalla ett tandläkarbesök för trevligt, vill säga. För exempelvis tandläkarrädda persner så finns det ofta en trygghet i fräscha, snygga lokaler med färre patienter i väntrummen.


En akut tandläkare, bättre estetisk tandvård och fräschare lokaler är tre tydliga punkter som talar för de privatiseringar som skett inom tandvården och detta särskilt i Stockholm.

En städfirmas olika typer av tjänster

På marknaden i dag finns det ett stort utbud av städfirmor som står till tjänst med allt från flyttstäd till kontorsstädning. De flesta firmorna utför alla typer av städning och arbetar med professionella städare som vet vad de håller på med. När du letar efter en städfirma ska du försäkra dig om att de är seriösa, har god renommé samt håller en prisnivå som du kan klara av. Oavsett om du letar efter en städfirma som utför hemstädning, flyttstädning, kontorsstädning eller fönsterputs bör du göra god research och kontakta flera olika firmor innan du gör ditt val. Det kan även vara bra att se efter om de har någon form av garanti och försäkring så att du vet att du kan känna dig trygg med att de utför ett arbete som du blir nöjd med.

Flyttstäd

Flyttstäd är en av de vanligaste tjänsterna som städfirmor anlitas att utföra. Ofta innebär själva flytten mycket påfrestningar för den som kan flytta och genom att bli av med städmomentet kan man frigöra mycket tid som kan ägnas åt andra sysslor i samband med flytten. Eftersom det är en såpass populär tjänst är det viktigt att du bokar din flyttstäd i god tid. Se till att du endast anlitar städfirmor med f-skattesedel och som har ett gott rykte bland sina tidigare kunder.

Kontorsstäd

Kontorsstäd kan innebära många saker. Ofta rör det sig om helhetspaket där städfirman tar hand om allting från dammtorkning och rengöring till vattning av blommor, tömning av papperskorgar samt fönsterputsning. När du ska anlita en städfirma för kontorsstädning är det viktigt att du, innan du kontaktar dem, har gjort ett schema på önskade arbetsuppgifter och tidpunkter då städningen ska utföras. På så sätt kan firman enkelt ta fram ett prisförslag som kommer att ligga nära det verkliga utslaget.

Hemstädning

Sist men inte minst kommer hemstädning. En tjänst som blir allt vanligare, främst på grund av RUT-avdraget som ger dig möjlighet att få skatteavdrag på arbetsinsatsen som städarna utför. Här är det viktigast att hitta en städfirma som du känner dig trygg med, som utför de sysslor du vill ha utförda på ett professionellt sätt och som har ett överkomligt pris. Att du känner dig trygg med firman är extra viktigt då de kommer att tillbringa mycket tid ensamma i ditt hem tillsammans med din privata egendom. Ta kontakt med flera firmor innan du gör ditt val och be även att få privata möten med städarna så att du får en bild av dem som personer.

Säker magasinering i Stockholm

Genom livet så samlar man på sig en massa saker i form av föremål, kläder, möbler, tavlor, böcker och annat som har en sak gemensamt – de kräver plats. Det vill säga; i en perfekt sammansatt värld så skulle man vid varje inköp också skänka bort något annat om man ser till utrymme. Så är dock inte fallet och många samlar istället på hög; man fyller vindsförråd och källare och man har överfulla bokhyllor garderober och skåp. Något som på sikt är ohållbart och som blir ett ännu större problem om man flyttar ihop med en annan människa.

Plötsligt har man ett dubbelt så stort bohag på halsen och det här är framförallt ett problem som många personer i Stockholm ser. Det utmärkande i just Stockholm är nämligen att folk sällan bor i villor – man bor i lägenheter och man har därigenom väldigt begränsat utrymme; både sett till bostadsarea samt till hur många förråd man har tillhörande sin bostad. Ofta så har man kanske ett utrymme som sträcker sig till tre kvadratmeter och på dessa ska man så få plats med bohag från två personer.

Omöjligt? Ja. Olösligt? Nej! Det finns nämligen en tjänst att använda sig av i Stockholm och detta i form av magasinering. Konkret så hyr man utrymme externt och man kan genom magasinering se till att man har sina saker kvar även i framtiden. Saker och föremål som kanske inte för tillfället har någon plats eller användningsområde – men som man mycket väl kan komma att behöva till nästa bostad. I och med att många är flexibla i Stockholm sett till att man byter bostad ofta så är magasinering en perfekt lösning.

Vi kan räkna upp några ytterligare fördelar med magasinering i Stockholm nedan så kanske vi kan ge en bättre bild av varför man ska överväga detta om man befinner sig i en situation där utrymmet, helt enkelt, inte räcker till.

• Uppvärmda rum. Magasinering sker i rum som är uppvärmda och isolerade och man behöver således inte vara nervös över att de saker man äger tar skada av fukt eller kyla.
• Säkerhet. Lokalerna där magasinering sker är larmade, videoövervakade och har ofta även vakter som dagligen går en rutt kring området.
• Priset. Magasinering är ingen större kostnad; räkna med några hundralappar i månaden och en tumregel är att ju längre från centrum du söker dig – desto billigare blir också din magasinering i Stockholm.

Här kan du läsa mer om magasinering: http://www.magasineringstockholm.net/.

Klarar ditt städföretag i Stockholm en kontorsstädning?

Efterfrågan hos vanliga privatpersoner rörande extern hjälp med städning har ökat markant under senare år och detta framförallt i våra större svenska städer. Naturligtvis så beror denna ökade efterfrågan primärt på att det idag är väldigt förmånligt att anlita en städfirma för hjälp med exempelvis hemstädning och det här tack vare att man kan använda sig av det så kallade rut-avdraget för detta.

Det vill säga, idag så kan en familj i Stockholm anlita en städfirma för att få sitt ehm städat under några dagar i veckan och där man upp till ett tak om 25.000 kronor/ år och person (har familjen två stycken vuxna och rut-berättigade så blir det således ett tak om 50.000 kronor) drar av halva arbetskostnaden på deklarationen och får summan tillbaka på skatten. Rut-avdraget infördes 2007 och det är således med start vid detta årtal som efterfrågan ökat. Tyvärr – i många fall – så har också antalet städföretag ökat och anledningen till att vi använde ordet tyvärr i samband med detta är att kvaliteten på jobben i många fall blivit lidande.

Kort sagt, alla städföretag i exempelvis Stockholm håller definitivt inte samma klass och det kan vara svårt att skilja agnarna från vetet i denna fråga. Det vill säga – står en familj inför att anlita en städfirma för hemstädning så kan det vara svårt för denna familj att veta hur man ska tänka. Det finns en stor risk att den städfirma man anlitar visar sig vara undermålig och där jobbet utförs på ett otillfredsställande sätt. Dock; det finns några punkter som kan underlätta detta val och som kan leda till att man kan hitta en pålitlig och högkompetent städfirma direkt.

Det vi tänkte göra är att vi radar upp några av dessa tips så att du och din familj i Stockholm – eller i Göteborg eller någon annan stad i Sverige – kan minimera riskerna att råka ut för ett fuskjobb. Tips enligt följande:

Kontorsstädning. Varför nämner vi kontorsstädning då en familj i Stockholm eller Göteborg vill ha sitt hem städat? Jo, av den anledningen att kontorsstädning ofta är ett tecken på hög kompetens. Klarar en städfirma av kontorsstädning i Stockholm så visar de också upp att man har den nödvändiga kunskapen som krävs. Tänk själv; en kontorsstädning ska ske effektivt, den måste vara noggrann och den måste ske bland datorer, kopiatorer, viktiga dokument och bland andra känsliga saker. Se om den städfirma du står inför att anlita erbjuder tjänsten kontorsstädning och om de gör det; ja – då är det också troligt att du hittat rätt.
• Referenser. Naturligtvis. Du måste se till att säkerställa kvalitet genom att ringa till befintliga kunder. Hör dig för om pris, kvalitet och flexibilitet hos städfirman i fråga.
• Priset. Du kommer att få ett bra pris som det är tack vare rut-avdraget. Vi anser att du därför inte behöver jaga efter den absolut billigaste städfirman som finns i Stockholm. I många fall så får du nämligen också exakt vad du betalar för.

Hinner du med din flyttstädning?

Vi ställer frågan i rubriken då svaret på denna i många fall visat sig vara negativt. Det har helt enkel visat sig att fler och fler personer inte hinner-, fuskar med- eller struntar i att genomföra sin flyttstädning. Ett moment som – om inget annat avtal slutits med den andre parten; den som ska flytta in – är obligatorisk och som utan undantag ska ske.

Det är lätt att förstå varför en flyttstädning sker på ett otillfredsställande sätt och detta då det trots allt handlar om ett krävande moment som ligger helt fel i tid. Med det sistnämnda så menar vi att man inte kan städa förrän man flyttat och att man efter att ha burit en massa möbler är tömd på kraft och energi samt att man dessutom vill komma på plats i sin nya bostad. Att man då vet att man måste återvända till sin gamla bostad och genomföra en omfattande städning – ja, det får många att ge upp.

För, en flyttstädning är inte att på något sätt att jämföra med en vanlig städning som sker på veckorna. Nej, det är nämligen så att allt ska städas och det inkluderar alltifrån golvbrunnar till putsning av fönster, städning bakom spisen till avfrostning av frysen och vidare till en grundlig städning i badrummet.

Kort sagt; en flyttstädning är någots om tar extremt lång tid och som kräver en massa kraft från den som flyttar. Att vi förstår varför många – särskilt i Stockholm där flest flyttar sker – struntar i sin flyttstädning är dock inte att förknippa med att det är förlåtligt; det jobbiga med en flyttstädning ursäktar inte på något sätt att man fuskar eller missköter den.

Använd rut-avdraget för din flyttstädning i Stockholm

Nej, det man får lova att göra är att betala för sig istället och anlita en städfirma för det. Något som faktiskt inte behöver vara en dum idé i dagsläget. Varför – jo, av den anledningen att tjänsten går under det vi kallar för rut-avdraget och där man som flyttande kan anlita en städfirma för sin flyttstädning till ett rabatterat pris om hälften av den ordinarie summan.

Rut-avdraget är möjligt att använda över hela Sverige – Malmö, Stockholm, Västerås spelar ingen roll – och med ett tak upp till 25.000 per person och per år.

Många har svårt att motivera kring hur man ska använda sitt rut-avdrag och vi tycker definitivt att en flyttstädning är ett bra område att överväga – förutsatt att man ska flytta förstås.

Hyra minibuss är billigt i Stockholm

Att Stockholm är en stad med en enorm dragningskraft är något som man dels kan se prov på då det kommer till inflyttning. Man ser att det årligen flyttar ett antal människor motsvarande ett Skellefteå till Stockholm och det här innebär att det i runda slängar är tre stycken fulla bussar av människor som dagligen söker sig till staden. Det finns naturligtvis olika förklaringar till detta och chansen till arbete och utbildning är de två främsta.

Men; man ska heller inte underskatta det faktum att det är i Stockholm som det ”händer”. Restauranger, nattklubbar, konsterter, idrottsevenemang och en storstadspuls kommer alltid att vara lockande och här är Stockholm helt enkelt den stad som på bästa sätt erbjuder just detta. Adderar man dessutom till allt detta att Stockholm är en naturligt fin stad – vatten överallt, härliga promenadstråk, skärgården, mysiga kvarter och en underbar natur – så får man en än större bild av attraktionskraften.

Det behöver dock inte innebära att man flyttar till Stockholm; nej för många så innebär en weekend i huvudstaden att man får sin beskärda del av Stockholm och det är till dessa vi vänder oss till i denna text. För; hur mycket hinner man egentligen med på en helg? Hinner du se allt du vill och hinner du verkligen besöka de platser du vill? Nej, det gör du inte och även om Stockholm har en väldigt väl utvecklad kollektivtrafik så är det omöjligt att via den ta sig till skärgården och till andra, mer svårtillgängliga platser.

Vi föreslår av den anledningen att man vänder sig till en annan lösning då man besöker Stockholm – särskilt om man är ett större sällskap – nämligen att hyra minibuss. Genom att hyra minibuss så kan man på ett helt annat sätt njuta av alla de saker som Stockholm har att erbjuda och det bästa av allt är följande: det är inte särskilt dyrt att hyra minibuss i Stockholm. Slår man ut notan på ett större sällskap så kommer man att bli väldigt positivt överraskad av räkningen.

Maximera er Stockholmsvistelse

Dock; att hyra minibuss kräver att någon i sällskapet har körkort och vill man att ett så bra pris som möjligt så bör man också se till att kontakta ett bussbolag i god tid. Ju tidigare man är ute – desto bättre pris får man också.

Kort sagt; ska ni som större sällskap åka till Stockholm så se till att boka hotell, kontakta ett bussbolag för att hyra en minibuss och se till att maximera er vistelse. Skärgården ligger inte så otillgängligt till som man kanske kan tro om man bara läser SL:s tidtabell.

Powered by WordPress