Uppkopplad

De flesta av oss använder internet mer eller mindre regelbundet i vardagen. Många gånger går det inte att sköta jobb och studier utan viss inblandning av internet och vi har blivit allt mer rörliga och flexibla i fråga om var vi befinner oss när vi arbetar. Mobila bredband har fått ett stort utrymme i såväl reklam som i företag vilka önskar flexibla och enkla lösningar för sina anställda. När man kan vara uppkopplad oavsett var man befinner sig, ges en rad nya möjligheter att genomföra samarbeten och ha ständig tillgång till ny och uppdaterad information.

ITU, international telecommunications union, genomför studier för att se hur utvecklingen går i fråga om internet tillgång och relaterade frågor. Man har nu kommit fram till att alla tidigare rekord har slagits i fråga om antal nya mobila bredband. Sedan 2008 har siffran gällande antal nytecknade aktiva mobila bredband nästan fördubblats, och det är nu 1,19 miljarder aktiva mobila bredbandsabonnemang som finns på jorden.

Ökningen sedan föregående år är 316 miljoner abonnemang under ett år. Tidigare har ökningarna som högst rört sig om ca 200 miljoner årligen, men detta har drastiskt förändrats.

Internet har en rad effekter för såväl internationella relationer som för vardaglig kommunikation, och det finns en rad tankar om vad ökad tillgång till internet skulle innebära på den globala arenan.

Varför du ska anlita en målare

Det som skiljer sig åt mellan olika typer av renoveringar är att det finns en del saker som privatpersoner inte tar på lika stort allvar som andra. Menas med detta – en del renoveringar anser man sig klara av utan att kalla in någon professionell och extern hjälp och detta tänk kan i slutändan medföra stora konsekvenser.

Det som man vid varje projekt i sitt hem ska utgå ifrån är nämligen det faktum att man ställer sin egen tid mot sin egen kunskap samt hur mycket pengar man har att röra sig med och här är det främst tiden som ofta ställer till problem i slutändan.

Många privatpersoner underskattar nämligen hur lång tid varje moment tar och tror sig kunna sköta dessa på kvällstid samt på helger – tider under veckan då man dessutom är ganska mör efter sitt ordinarie arbete. Att sköta en mindre renovering kan ställa till nog med problem genom detta. För ett större projekt kan det innebära rena katastrofer. En skicklig yrkesman är alltid att föredra och detta egentligen oavsett vad området gäller; man betalar pengar – men i gengäld får man ett perfekt jobb som håller över tidens tand istället för att tvingas göra om det efter bara något år.

Vi nämnde ovan att det kan vara svårt att skilja på projekt som man genomför på egen hand och de som man kallar in hjälp för. Ett område rörande detta som verkligen hamnat i kläm är måleri och detta är en typisk detalj som många underskattar och avstår från den professionella hjälp som finns. Man tycker att en målare är en dyr, onödig kostnad och i jakt på att spara pengar så sköter man jobbet själv, men – milt uttryckt – varierande resultat.

Först och främst här – det finns en anledning till att det finns en profession vid namn målare och det finns anledningar till varför man ska kontakta en etablerad målerifirma. Ska du exempelvis måla om – in- eller utvändigt till ditt hus i Stockholm – så kommer du genom att anlita en riktig målare att tjäna pengar, spara tid och du kommer att kunna vara säker på att jobbet denne utfört vare sig är flammigt, fläckigt eller börjar flagna – typiska scenarion då lekmän tagit fram färg och pensel och ställt sig framför en vägg.

Så jobbar en målare

Det som man ska tänka på då man målar – om man nu prompt funderar på att göra detta på egen hand – är att det är arbetet innan som sätter standarden för det slutgiltiga resultatet. Vi ska naturligtvis inte förbjuda någon från att måla, det är ofta både roligt och utvecklande, men om man ska göra det – ja, då kan man också jobba på samma sätt som en riktigt målare gör.

Det vill säga; om du ska måla om din lägenhet i Stockholm – utgå då och dra lärdom från hur en professionell målare skulle ha gjort.

Vi kan nämna några små detaljer och vi kommer att bortse från det faktum att en målare gör ett bättre jobb – det är ju naturligt – och istället sätta upp några standardpunkter som du kan utgå ifrån. Som vi nämnde ovan; arbetet innan sätter standarden – det är det viktigaste att ha i huvudet.

• Grundjobbet. Det är detta vi menar som viktigast och det so  främst skiljer en målare från en privatperson. Du kommer att stå och slipa, du kommer att riva bort tapet, du kommer att spackla och putsa väggen. Detsamma kommer även en professionell målare att göra – skillnaden är att han kommer att göra det om- och om igen. Vi kan säga att det handlar om att du som lekman lägger kanske tjugo procent på det här grundarbetet till väggen i Stockholm och åttio på själva målandet – en målare disponerar sin tid precis tvärtom och det är direkt avgörande. Ju mer tid du lägger på det tråkiga – desto bättre blir också resultatet. Att vanliga personer gör så här är lätt att förstå; man vill trots allt komma igång och se resultat, det bästa sådana får man dock genom att först lägga kraften på det viktiga. Slipa, putsa och spackla till dess att du är nöjd – upprepa därefter proceduren några gånger, som en riktig målare skulle ha gjort.
• Rätt verktyg. Måla inte med en gammal pensel utan unna dig en riktig kvalitetspensel samt en riktig roller. Se till att täcka för golvet ordentligt och använd tejp kring lister och tak. Läs anvisningarna på färgburken för att veta ungefär hur mycket färg som behövs. Det behövs – nästan uteslutande – mindre än vad du tror.
• Måla taket först. Här har vi ett klassisk nybörjarmisstag. Ofta ser man efter att ha målat en vägg att även taket ser ut att vara i behov av ett målerijobb. Detta speciellt om man har ett vitt tak samt ska måla sina väggar i samma kulör; där finns alltid risk att taket ser gult ut efteråt. Rådet här är att göra som en målare – börja med taket för att sedan undvika färgstänk på väggarna i lägenheten i Stockholm. Logiskt, eller hur?

Måla med hjälp av rot-avdraget

Det som – trots de ovanstående tipsen – ändå talar för att du ska anlita en målare är att du i dagsläget kan få jobbet utfört till ett betydligt bättre pris. Du kan anlita en målare, se denne arbeta och därefter dra av upp till halva kostnaden genom att använda dig av ditt rot-avdrag – förutsatt att du är berättigad till detta ( logga in på Skatteverkets hemsida för att se över den saken).

Rot-avdraget gäller över hela Sverige upp till 50.000 kronor/år och per person och det här gör att den målare du anlitar och det jobb denne utför är väl värt varenda krona. Vill du använda denna förmånliga skattesubvention till dagens förmånliga status så bör du dock passa på; efter nyår kommer det att minskas till 30% från nuvarande 50. Se till att kontakta en målare redan idag och få jobbet korrekt, effektivt och billigt utfört.

Vi kan rekommendera www.målarenstockholm.se för en bra måleriservice. 

En bodelning behöver inte vara en jobbig process

Om man ser till filmer och litteratur så innebär nästan alltid en skilsmässa att det efteråt kommer att sluta med en rejäl konflikt mellan de forna makarna. Inte sällan hör man heller talas om ordet äktenskapsförord i samband med att ett par gifter- eller skiljer sig på film. Drar man paralleller till verkligheten – och vi bortser här från USA, där just ett äktenskapsförord är en betydligt vanligare förekomst – så kan man säga att Sverige är ganska förskonade från de värsta konflikterna i samband med skilsmässor. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur en bodelning går till

Visst – det är ganska naturligt att viss friktion uppstår då man ska genomföra en bodelning (namnet på delningen av de gemensamma tillgångarna), men i de flesta fall så brukar ändå en lösning gå att nå.

Ibland – och detta är som sagt inte av det vanligare slaget – så tvingas man dock lösa en bodelning genom att kalla in en bodelningsman som försöker få till stånd en lösning mellan makarna. Det kan vara så att man definitivt inte kan komma överens om vem som ska ha vad, hur mycket en sak är värd kontra kostnaden för en annan – och vid sådana tillfällen så kommer alltså en extern part i form av en bodelningsman in i bilden.

En bodelningsman är objektiv och går igenom den lista som parterna sammanställt över sina tillgångar – bouppteckningen – för att sedan försöka hitta en lösning på det uppkomna problemet. Något som också – allt som oftast – går att nå; innerst inne brukar de flesta veta värdet av vad de gemensamt köpt och kunna dela upp giftorättsgodset som två stycken vuxna och civiliserade människor.

Det man ser på film och det som man läser i böcker – speciellt då amerikanska sådana – ska således ses med en glimt i ögat och tas med en nypa salt; i Sverige går en bodelning, i de flesta fall, fredligt och rättvist till.

Barnen viktigare vid en skilsmässa än bodelning

Vid en skilsmässa så ska man snarare än att hävda sin rätt till materiella ting (som man naturligtvis har rätt till hälften av) istället se till att de eventuella barn man har gemensamt får det bra även i fortsättningen. Om vi – som vi sa ovan – i Sverige är ganska förskonade från konflikter i samband med en bodelning så ser man tyvärr en oroväckande trend då det kommer till beslut om vårdnad för barnen.

Det är nämligen så att antalet vårdnadstvister i samband med en skilsmässa ökat under senare år och detta är oroväckande av det faktum att det handlar just om barnen. Ett barn kan ha svårt nog vid en skilsmässa och om man dessutom tvingas se hur sina föräldrar bråkar om vem som ska ha vårdnaden – ja, då förstår man varför denna fråga är viktigare än en bodelning.

Tipset här är att man försöker lösa denna fråga genom samtal innan det blir en vårdnadstvist – varje kommun i Sverige är nämligen enligt lag tvungna att erbjuda hjälp i form av ett samarbetssamtal. Ett sådant kan – och gör – en stor skillnad och detta är verkligen något som rekommenderas till alla föräldrar som – vid en skilsmässa – inte kan komma överens om vårdnaden om sina gemensamma barn.

Bättre kvalitet på markiser idag

Markiser har i dagsläget ett väldigt dåligt rykte – ett oförtjänt sådant som verkligen är i behov av att skjutas i sank. Först och främst så förklarar vi här hur detta dåliga rykte uppstått och här finns det några detaljer som tillsammans skapat detta. Vi tar dessa detaljer en och en och därefter så radar vi upp motargument under. Vi säger att det handlar om ett hus i Stockholm som ligger i söderläge och som i och med detta har sol på sig under en stor del av dygnet.

• Påstående: markiser fungerar inte som solskydd. Många anser att markiser är underlägset jämfört med exempelvis persienner.
• Svar: markiser är ett utmärkt solskydd som förvisso inte har lika hög effekt som persienner men som å andra sidan tillåter att man kan se ut. Huset i Stockholm och de boende där kan således se vad som händer utanför – trots att solskyddet är utfällt.
• Påstående: markiser går sönder och har dålig livslängd.
• Svar: detta har till vis del varit sant; markiser har länge dragits med detta problem, men i dagsläget så har man utvecklat material och tekniker. Markiser har – helt enkelt – utvecklats mer efter vårt nordiska klimat och passar således denna familj i Stockholm perfekt.
• Påstående: Markiser är dyra. Många anser att kostnaden är för hög i förhållande till den effekt man får.
• Svar: Det finns markiser för alla prisklasser och för alla plånböcker. Förr om åren kanske det handlade om ett dyrare pris, men så är det alltså inte längre.
• Påstående: markiser rostar och är svåra att veva in- och ut.
• Svar: I dagsläget så har man sett en stor utveckling gällande funktioner på markiser och här talar vi främst om de större modellerna. Vi kan säga att familjen i Stockholm har en stor baksida där man vill kunna skapa skugga då man äter. Den markis man har är modern och här räcker det med att fadern – via sin mobiltelefon – trycker på en knapp och så åker markisen in till väggen. Man kan således i dagsläget glömma allt vad vevar heter, man kan glömma rost och man kan glömma att stå i regnet och veva sin markis. Ett enkelt tryck och allting sköts per automatik.

Där hade vi alltså några exempel på hur stor utvecklingen varit och vi dessutom lägger till att färgerna kommer i fler utföranden, att storlekarna finns och kan skräddarsys efter behov samt att man numera också kan få sin markis installerad av rena proffs – för en billig kostnad – ja, då förstår man också varför detta solskydd åter ska räknas som en allvarlig utmanare. Åtminstone för husägare och detta oavsett om man bor i Stockholm, Göteborg eller någon annan stad i Sverige.

För litet boende – använd magasinering

Alla flyttar innebär att man som privatperson även passar på att göra en ordentlig genomgång av sina möbler, sina kläder och sitt övriga bohag för att se vad som kan komma till nytta och vad som behövs i det nya boendet. Många väljer här att skänka bort de saker som inte kommer att komma till användning och detta är också något som är väldigt bra – att återanvända är verkligen framtidens melodi. Genom att skänka bort – eller sälja billigt – så ger man andra människor en chans att för en billig peng kunna köpa kläder, möbler och porslin och då pengarna också går till välgörande ändamål så blir det ännu viktigare.

Vidare i denna återvinning kan man även se ett miljöperspektiv där det – helt enkelt – är skonsammare för vår miljö att ta tillvara på befintliga saker snarare än att kasta bort och köpa nya. Här finns det således väldigt många fördelar – men vad gör man om man vill ha kvar vissa saker, men kanske inte får plats med dessa i det nya hemmet?

Det här är ett problem som går att lösa; vill man exempelvis spara sin gamla fåtölj som man ärvt av mormor så är det inget problem. Många flyttbolag jobbar nämligen även med ren magasinering – något som innebär att man hyr ett förråd månads- eller årsvis och där man kan förvara de saker som inte används men som i framtiden kan komma att göra det. Detta blir speciellt tydligt i Stockholm där man som regel ofta bor lite trängre då priserna för bostäder är väldigt höga och där det dessutom till största del handlar om lägenheter.

Välj magasinering eller återvinning

I detta spelar också bristen på egna förråd en stor roll, många personer i Stockholm har inte tillgång till de där stora vinds- eller källarförråden och måste därför ytterligare sortera ut bland sina prylar innan de flyttar. Något som alltså kan skapa problem då det finns vissa saker som man verkligen vill ha kvar och spara för framtidens större boende. Ett dilemma som man alltså kan lösa genom att kontakta flyttfirmor i Stockholm som erbjuder magasineringstjänster.

Priset för magasinering i Stockholm brukar variera och bero helt på hur stor yta man behöver, men om man ger ett snittpris så kan detta ligga på ungefär 1600 kronor/månad. Här får man alltså ställa denna summa mot värdet för de saker man väljer att magasinera – både det ekonomiska värdet och det personliga – känslomässiga – värdet.

Val nummer ett är att man återvinner och nummer två är att man magasinerar de saker som inte får plats. Det tredje valet – att man slänger bort allting är inte något som rekommenderas om det inte är absolut nödvändigt. Som vi sa ovan; man måste även se till att personer med mindre medel får en chans och vi måste även tänka på vår miljö.

Vem vet – den där gamla fåtöljen kanske inte passar hos just dig men den kanske är den perfekta detaljen i någon annan persons hem?

Rensa ditt avlopp med jämna mellanrum

Om man jämför ett hus med en kropp så kan man se att det ofta är enklare att ta hand om skador som syns än de som inte gör det. Vi kan här – för att konkretisera det vi menar – säga att du exempelvis drabbat av ett utslag på din högra arm; något du upptäcker direkt och får en salva utskriven av din läkare. Snabbt och smidigt. Skulle du istället drabbas av en irriterande värk i magen – ja, då skulle processen ta betydligt längre tid; undersökningarna skulle både bli mer omfattande och jobbigare – trots att värken visar sig komma av exempelvis dåliga matvanor.

Drar vi då detta vidare och säger att det istället handlar om ditt hus så kommer du snabbt att se om en bräda lossnat från utsidan och åtgärda detta genom att sätta dit en ny. Skulle det istället handla om att husets rör- och ledningar började bete sig skumt – ja, då skulle problemet vara svårare att lösa och åtgärda.

Det är också av den anledningen som många hus i Sverige har gamla och icke-fungerande ledningar som påverkar husets kvalitet. Bor du i exempelvis i en villa i Stockholm så kan det där krävas att att med jämna mellanrum tvingas genomföra en rejäl avloppsrensning; helt enkelt för att vattnet inte flödar som det ska eller att det blir stopp i din toalett. Att man genomför en avloppsrensning är ingenting ovanligt och något som alla husägare någon gång tvingas göra – oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det är när man tvingas kalla in extern hjälp för att rensa avloppet som man kan ta detta som en indikation på att rören kanske inte håller högsta kvalitet.

En rörinspektion kan bespara sig en avloppsrensning

Naturligtvis – i vissa fall – så kan en avloppsrensning innebära att den firma man anlitar löser problemet; det kan ju handla om att något fastnat i någon ledning och att man därför bara spolar bort föremålet.

Men; i många fall kan regelbundna avloppsrensningar vara ett symptom på att något måste göras i huset. Det kan här handla om en rejäl stamspolning eller en rörinspektion vara på sin plats och detta kan man med lätthet kalla in samma företag för att genomföra. Att genomföra en rörinspektion innebär att man med modern teknik för in kablar i rör- och ledningar som – via tv-skärmar – ger en översikt över hur rören ser ut.

Exempelvis ser du i huset i Stockholm om det finns allvarliga defekter, om det kanske finns någon specifik anledning till att du hela tiden tvingas till en avloppsrensning och vad som i så fall sak åtgärdas. Det är nämligen ohållbart att hela tiden tvingas till en avloppsrensning – både sett till rörens status och till den egen ekonomi. Ibland måste man – helt enkelt – byta och åtgärda problemen direkt.

Snabb lösning för bättre utrymme

Om man har en verksamhet – oavsett bransch eller område – så kan man hamna i det läge då det krävs att man expanderar. Man anställer fler personer och man ser att den befintliga lokalen börjar bli för liten. Detta kan dock bli väldigt kostsamt; nya lokaler innebär dyrare omkostnader och ibland kan lösningen istället vara att bygga om sin lokal och anpassa denna efter sina nya behov. Detta är särskilt möjligt om man har en lokal där takhöjden är väldigt hög och där man således kan använda sig denna.

Man kan exempelvis förlägga fler kontor på högre höjd, man kan bygga upp större lager där och man kan se till att verkligen utnyttja lokalens hela kapacitet. Detta behöver heller inte ske genom en permanent – och kostsam – lösning där man bygger ett nytt våningsplan; nej det blir ju i själva verket dyrare än att byta lokal. Dock så finns det i dagsläget ett alternativ som gör det möjligt att skaffa ett mobilt, extra våningsplan och detta till en billig kostnad; detta kallas för entresolplan och om vi kortfattat beskriver hur ett sådant ser ut och fungerar så kanske vi kan ge en lite mer rättvis bild. Entresolplan påminner till mångt och mycket om en ställning och fungerar likadant som om man tänker sig en våningssäng i en trång lägenhet.

Genom att använda sig av en våningssäng så frigör man utrymme under där man kan ställa möbler i form av ett exempelvis ett skrivbord. Samma effekt skapar man genom ett entresolplan i en kontorsmiljö och det är också det som är det fina.

Man behöver alltså inte helt byta lokal om man som företag expanderat och anställt nya personer, det handlar istället om att man tar tillvara på den befintliga lokalens fulla potential. Entresolplan är således lite av företagsbranschens motsvarighet till inredningens compact living. Det vill säga, man hittar lösningar som skapar utrymme; oavsett storlek på lokal eller bostad.

Bygg på höjden

Det går även att dra klara paralleller mellan entresolplan till hur man arbetar i stadsplanering världen över. I och med att befolkningen växer så minskar också möjligheterna att bygga åt sidorna – jorden växer ju inte, eller hur?

Där ser man istället att lösningen är att bygga på höjden; man försöker i varje stad att bygga högre hus där folk kan bo och arbeta i. Många av de höga byggnader man i dagsläget ser som rena skrytbyggen kommer i framtiden att fylla stora funktioner; det handlar alltså om att ta tillvara på de resurser som finns och i dagsläget så finns dessa högre upp.

Detsamma gäller alltså – fast naturligtvis i en betydligt mindre skala – så man talar om entresolplan inom företagsbranschen. Lösningen ligger ofta högre upp och kan man bara lyfta på blicken, tänka lite utanför boxen och se de lösningar som finns på marknaden så behöver man således inte byta till en större, dyrare lokal för sin verksamhet. Entresolplan kan i många fall vara lösningen.

Svenska Pall & Inrednings AB är ett företag som kan hjälpa till med installerande av ett entresolplan.

Powered by WordPress